[00:00:00] โต๊ะริม (Melt)  - 锟 (KUN)/肖俊/TEN
[00:00:00] 原唱:Nont Tanont
[00:00:00] Lyrics by:Pichsinee Veerasuthimas
[00:00:00] Composed by:Pichsinee Veerasuthimas
[00:01:00] เธอมาทำให้ละลาย
[00:03:00] โดนสาปให้ตายแล้วตาย
[00:21:00] แค่ผ่านมา เพียงสบตา
[00:27:00] เหมือนว่าใจ ลอยหลุดไป
[00:33:00] เธอฆ่าคนด้วยสายตา
[00:35:00] เพียงเธอนั้นมองมา ไม่ปลอดภัย
[00:44:00] แม้อยู่ไกล สักเท่าไหร่
[00:50:00] เหมือนว่าโดน ดึงดูดไป
[00:56:00] หากใครเข้าไปใกล้นาน
[00:58:00] ก็ยากที่จะต้านทาน อดใจไม่ไหว
[01:08:00] แค่อยากจะรู้จัก ก็เธอดันน่ารักซะสาแก่ใจ
[01:18:00] เธอมาทำให้ละลาย
[01:20:00] โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
[01:24:00] อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
[01:29:00] ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
[01:37:00] เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ
[01:43:00] ไม่ใช่แค่ฝัน ที่ฉันต้องตื่น
[01:48:00] และฉันก็ฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหว
[01:54:00] เธออยู่ตรงนั้น อยากเพียงแค่ชิดใกล้
[02:00:00] ห้ามใจเท่าไหร่ไม่ได้ สักที
[02:26:00] เธอมาทำให้ละลาย
[02:29:00] โดนสาปให้ตายแล้วตาย
[02:35:00] เธอมาทำให้ละลาย
[02:37:00] โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
[02:41:00] อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
[02:47:00] ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
[02:54:00] เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ
					

(Melt) - 锟 (KUN)&肖俊&TEN

MP3下载

锟 (KUN)&肖俊&TEN-(Melt)的QQ空间背景音乐外链:

歌曲锟 (KUN)&肖俊&TEN-(Melt)的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供锟 (KUN)&肖俊&TEN-(Melt)的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

(Melt)的文本歌词:

โต๊ะริม (Melt) - 锟 (KUN)/肖俊/TEN
原唱:Nont Tanont
Lyrics by:Pichsinee Veerasuthimas
Composed by:Pichsinee Veerasuthimas
เธอมาทำให้ละลาย
โดนสาปให้ตายแล้วตาย
แค่ผ่านมา เพียงสบตา
เหมือนว่าใจ ลอยหลุดไป
เธอฆ่าคนด้วยสายตา
เพียงเธอนั้นมองมา ไม่ปลอดภัย
แม้อยู่ไกล สักเท่าไหร่
เหมือนว่าโดน ดึงดูดไป
หากใครเข้าไปใกล้นาน
ก็ยากที่จะต้านทาน อดใจไม่ไหว
แค่อยากจะรู้จัก ก็เธอดันน่ารักซะสาแก่ใจ
เธอมาทำให้ละลาย
โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ
ไม่ใช่แค่ฝัน ที่ฉันต้องตื่น
และฉันก็ฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหว
เธออยู่ตรงนั้น อยากเพียงแค่ชิดใกล้
ห้ามใจเท่าไหร่ไม่ได้ สักที
เธอมาทำให้ละลาย
โดนสาปให้ตายแล้วตาย
เธอมาทำให้ละลาย
โดนสาปให้ตายแล้วตายอีก
อย่าได้คิดที่จะหลีก ต้องโดนสะกดให้ยิ้ม
ยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โต๊ะริม ใจฉันปริ่ม
เธอเชือดฉันได้นิ่มๆ ด้วยรอยยิ้มเธอ

爱好歌音乐网提供锟 (KUN)&肖俊&TEN-(Melt)的MP3音乐在线试听下载,(Melt)的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:https://www.ihaoge.net/song
酷我MP3音乐外链工具:https://www.ihaoge.net/tool/song/